Waarde van een bedrijf bepalen: een aantal methodes

  • door
Waarde bedrijf bepalen

Geen enkel bedrijf is de wereld waard. Bij een aankoop of verkoop van een onderneming is het dus zeer belangrijk dat je de waarde van een bedrijf bepaalt. De waarde van een bedrijf bepalen kan op verschillende manieren. Hieronder lees je over een aantal gangbare methodes.

Intrinsieke waarde van een bedrijf

Waarde bedrijf bepalen

De intrinsieke waarde van een bedrijf kun je bepalen door de som van de waarde van alle activa te verminderen met de waarde van alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren. De intrinsieke waarde van een bedrijf wordt dus gevormd door de aangepaste waarde van het eigen vermogen. Daartoe behoren ook volledig afgeschreven activa. Taxatierapporten van onroerend goed, machines en dergelijke moeten de waarde zo dicht mogelijk benaderen. Let op: een waardebepaling op basis van de intrinsieke waarde gaat alleen uit van de balans.

Rentabiliteitswaarde inzetten

Bij deze methode bereken jede contante waarde van het genormaliseerde winstniveau met behulp van een nader vast te stellen rentevoet. De huidige winst geldt als maatgevend voor het winstniveau in de toekomst.

Vermogensverhoudingen methode

De vermogensverhoudingen methode is eigenlijk een variant op de rentabiliteitswaarde. Hierbij breng je een correctie aan op de balansstructuur van de onderneming. Als basis dient de aanname dat activa die niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zijn, worden afgestoten. De vrijgekomen middelen kun je nu gebruiken om een deel van het vreemd vermogen af te lossen. Ook wordt de balans aangepast aan de gewenste vermogensverhoudingen.

Waarde bedrijf bepalen

Hulp bij waardebepalingen

Zoals je hierboven kunt zien is het bepalen van de waarde van een bedrijf niet simpel. Daarnaast zijn er nog veel andere methodes om rekening mee te houden. Als dit voor jou onbekend terrein is dan is het inschakelen van een expert een absolute aanrader.