Sparen of Goud Kopen?

  • door
goud en zilver kopen

Stel, na jaren van hard werken heb je een groot bedrag op je spaarrekening staan. Of je hebt een erfenis gekregen. Je hebt in elk geval een bepaald geldbedrag tot je beschikking, dat je niet direct nodig hebt om van te leven. Dan is het begrijpelijk dat je gaat nadenken wat de beste manier is om dat geld te bewaren. In vroeger tijden werd er altijd gezegd dat sparen het beste was dat je kon doen. En natuurlijk is dat nog steeds een optie. Of je kan je geld investeren in vastgoed, maar dan moet de huizenmarkt maar net aantrekkelijk genoeg zijn. Een andere optie is goud kopen. Deze manier van investeren wordt al eeuwen beoefend, en is steeds weer een succes gebleken.

In dit artikel zetten we het ‘ouderwetse’ sparen tegenover het investeren in goud, en hopen jou zo te helpen om er achter te komen wat je gaat doen met je geld.

Sparen kost geld

Vroeger zei men altijd: ‘sparen doet garen’. Hier bedoelde men waarschijnlijk mee dat, wanneer je geld opzij zet, daar op den duur automatisch steeds meer bij zou komen. En ik snap waarom men dat geloofde: het was namelijk toen ook nog zo. Er was bij banken altijd een mooie rente dat je kreeg over je gespaarde geld. Geld sparen op de bank is immers feitelijk het ‘uitlenen’ van jouw geld aan de bank, zodat die het kan gebruiken voor overige investeringen en leningen. Als beloning voor het uitlenen van jouw geld, betaalt de bank je een vergoeding – rente. Dit principe heeft voor lange tijd gestaan als een huis. Er werden campagnes op touw gezet om kinderen te leren dat sparen wijs is. En het grootste deel van de werkenden in 2020 heeft zo’n opvoeding gehad.

Helaas is het zo dat deze vlieger niet meer op gaat. Na tientallen financiële crises (waaronder IceSave, de grote bankencrisis van 2008 en de bankencrisis van Cyprus) lijkt het vertrouwen in het bankwezen tot een minimum gedaald. Daarbovenop komt het feit dat bij de meeste banken de rente naar het nulpunt is gezakt, en je er bij sommige banken zelfs geld bovenop legt om daar te sparen. In feite betaal je dan dus geld om je geld aan die bank uit te lenen. Kort gezegd: hoe mooi sparen bij een bank vroeger ook leek, tegenwoordig zijn de kaarten anders verdeeld. Los van het feit dat geen mens geld wil betalen om zijn geld op een spaarrekening te zetten, vinden veel mensen het risico van het vertrouwen van een bank simpelweg te hoog. Je wil pertinent voorkomen dat je geld in rook op gaat wanneer de bank dreigt om te vallen.

goud en zilver kopen

Goud valt niet om

Banken zijn afhankelijk van maatschappelijke, financiële en monetaire beweging. Als er – om wat voor reden dan ook – paniek ontstaat, rennen burgers massaal naar de banken om hun spaargeld daar weg te halen, wat het snelkookpan-effect in de hand werkt. Als de wisselkoers van de valuta instort, of er is sprake van een financiële crisis, is de bank ook onderhevig aan de invloed daarvan. Als we kijken naar hoe snel de situatie in een land kan veranderen (en dan hoeven we echt niet ver terug in de tijd voor voorbeelden) komen we er ook achter dat het aloude idee van geld eindeloos sparen achterhaald is.

In tegenstelling tot bedrijven die zich bevinden in een kapitalistische handelswereld, waaronder dus banken, is goud duurzaam. Goud is wat het is: een kostbaar edelmetaal. En dat is het altijd geweest. Als we terugkijken in de tijd, zien we dat goud vanaf het ontstaan van menselijke culturen een kostbaar handelsproduct is geweest. En we zien ook dat de relatieve waarde van goud, de goudkoers, altijd op aanzienlijk niveau is gebleven. Natuurlijk is ook goud onderhevig aan kleine schommelingen, maar die schommelingen zijn zo klein dat ze te verwaarlozen zijn. Stel dat je tienduizend euro zou investeren in goud, en door een financiële crisis ontstaat er chaos, dan zou dit een klein effect kunnen hebben op de waarde van jouw goud. Maar dan hebben we het over maximaal honderd euro over een totaal van tienduizend euro. Deze waardedaling komt dan ook vooral door de chaos omtrent de handel an sich, bijvoorbeeld doordat potentiële kopers zich terugtrekken en de vraag iets daalt. Het punt is: het goud zelf, dus het hart van je investering, blijft relatief waardevast.

Goud

Goud kopen voor later

De bekendste manier van investeren in goud is goud kopen voor later. Mensen die hiervoor kiezen, investeren eenmalig tegen de dan geldende goudprijs per gram in bijvoorbeeld een goudbaar, om die na aankoop veilig op te slaan. Naarmate de jaren voorbij gaan blijft de waarde van dit goud min of meer gelijk (of de waarde stijgt juist). Als er zoveel jaren voorbij zijn gegaan dat de persoon in kwestie met pensioen gaat, verkoopt hij of zij het goud en is er een verzekering van een goed pensioen. Of er wordt juist voor gekozen het goud pas te verkopen vlak voor het overlijden, en de waarde te verdelen over de nakomelingen.

Er zijn experts die verwachten dat de dollar binnen nu en een aantal jaar om zal vallen. Dit gaat dan wereldwijd enorme financiële gevolgen hebben (positief en negatief). Dit, en alle monetaire verwikkelingen van de afgelopen twintig jaar, zorgt voor het nieuwe inzicht dat steeds meer mensen hebben: goud kopen is slimmer dan vertrouwen op een bank. En daar zullen veel pensioengerechtigden of nakomelingen later de vruchten van plukken.