Altijd zinvol om een aanvraag te doen

  • door
vog aanvragen

Er bestaat een verkeerd beeld over een vog aanvragen, men denkt als je een strafblad hebt dat je dan geen vog meer krijgt. Een paar aspecten zijn hierbij van belang, is het delict wat je hebt gedaan relevant voor je functie en het moment dat het is gebeurd. Heb je bijvoorbeeld 8 jaar geleden een klein vergrijp gepleegd is dat voor de meeste functies geen probleem. Bij de meeste beroepen wordt er ongeveer 4 tot 5 jaar teruggekeken, vind men dan een strafbaar feit wordt er verder gekeken. Bij een zedenzaak wordt er altijd helemaal teruggekeken en heb je geen kans op een verklaring omtrent je gedrag. Bij andere beroepen kan je ook met een strafblad de functie vervullen, de relevantie van het feit wat je hebt begaan bepaald dat in de meeste gevallen.

vog aanvragen

Tot 23 jaar kortere tijd van terugkijken

Ben je tot 23 jaar dan is de tijd dat er teruggekeken wordt maar 2 jaar in plaats van de vier jaar die normaal wordt gehanteerd. Dit juist zo gedaan om bij een vog aanvragen niet de kans te verkleinen voor jongeren op een functie in het bedrijfsleven. Ben je ouder dan 23 jaar dan geldt vier jaar, voor bepaalde functies wordt er langer teruggekeken. Heb je een strafblad waar een zedendelict op is vermeld dan vervalt de vier jaar en wordt je hele geschiedenis bekeken. Tevens is de kans nihil dat je dat een verklaring omtrent je gedrag zal krijgen. Ook zijn er redelijk wat functies en beroepen waarbij langer wordt teruggekeken dan de vier jaar.